شیمی بالینی

شیمی بالینی (دیگر نام‌ها:بیوشیمی کلینیکی، زیست‌شیمی بالینی) (به انگلیسیClinical Chemistry) یکی از شاخه‌های دانشپزشکی است. این علم بر پایه آزمایش‌هایی استوار است که بر اساس آن‌ها در نتیجه تشخیص اختلالات در مقدار مواد تشکیل دهنده بدن،  بیماریهای مرتبط با آن‌ها شناخته می‌شود.

تفاوت بیوشیمی با بیوشیمی بالینی

تفاوت بیوشیمی با بیوشیمی بالینی در این است که بیوشیمی بالینی دارای ماهیت پزشکی بوده  در حالیکه رشته بیوشیمی به مفاهیم پایه ای این علم پرداخته و جنبه های پزشکی در نظر گرفته نمی شود. از نظر بازار کار، وضعیت رشته بیوشیمی بالینی تا حد زیادی بهتر است.