RSS اخبار پزشکی

بیمار در ساعت مشخص مثلا ۷ صبح دستشویی رفته و مثانه خود را خالی می‏کند. از آن به بعد تمامی ادرارهای خود را در ظرف نمونه‏گیری ریخته و ساعت ۷ صبح روز بعد مجددا باقیمانده مثانه خود را در ظرف ریخته درب آن را محکم بسته و در اسرع وقت به آزمایشگاه می‏فرستد. توضیح اینکه در طی مدت جمع‏آوری نمونه رژیم غذایی را تغییر نداده و احتیاج به کم نوشی یا پرنوشی مایعات نیست.