RSS اخبار پزشکی

بیمار باید حداقل ۳ روز ضایع مورد نظر را با مواد شوینده شستشو نکند. هیچگونه دارو یا پماد یا کرم و غیره نباید استفاده شود.