در یک زوج جوان سالم در هردوره قاعدگی زن ۲۰ تا ۲۵ درصد، شانس حاملگی وجود دارد. به زوجی نابارور اطلاق می گردد که با داشتن رابطه جنسی طبیعی ۳ بار در هفته در سال اول حاملگی صورت نگیرد. اولین آزمایش برای بررسی فرد نابارور، انجام آزمایش اسپرم یا نطفه است.

شانس حاملگی در ۶ ماه اول ازدواج ۶۰ درصد و در سال اول ۸۴ درصد و در سال دوم ۹۲ درصد می باشد، به شرط آنکه عمل جنسی هفته ای دو تا سه بار انجام شود.  در ۵۰ سال گذشته تعداد متوسط نطفه ها به علت عوامل محیطی و تغییر روش و شیوه زندگی، بطور چشمگیر باعث کاهش نطفه ها گردیده است.

 

 

برای آزمایش و نمونه اسپرم باید ناشتا بود ؟

خیر نیازی به ناشتا بودن برای آزمایش اسپرم نیست.

 

 

چه زمانی باید آزمایش اسپرم صورت گیرد؟

برای بررسی یک زوج نابارور، مرد باید دو بار بلافاصله ۱ تا ۲ هفته آزمایش اسپرم بدهد و آزمایش باید ۲ یا ۳ روز بعد از عمل جنسی انجام شود.

اگر این فاصله طولانی تر شود، حجم منی زیاد خواهد بود و معمولا حرکت نطفه ها کم می شود و آزمایش صحیح نخواهد بود. اگر منی درآزمایشگاه داده شود، بهتر است و اگر در منزل تهیه می گردد، سریعا به مدت ۳۰ دقیقه نمونه به آزمایشگاه تحویل داده شود.

 

بررسی نمونه اسپرم:

در یک آزمایش اسپرم سالم یا نطفه موارد ذیل باید توسط آزمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد:

  1. رنگ، بو، PH و غلظت
  2. حجم منی
  3. حرکت اسپرم و سرعت آن
  4. شکل نطفه
  5. تعداد گلبول های سفید
  6. اندازه گیری فروکتوز، بخصوص اگر حجم منی کمتر از یک سی سی باشد.

 

 

سه عامل مهم برای تجزیه و تحلیل نمونه اسپرم وجود دارد،که عبارت اند از:

  • تعداد اسپرم
  • شکل اسپرم
  • تحرک اسپرم

اکثر اوقات آزمایش اسپرم را دو یا سه بار به صورت جداگانه و مجزا انجام می دهند تا از سلامت اسپرم اطمینان حاصل کنند . بین انجام این آزمایش ها باید حداقل هفت روز تا سه ماه فاصله باشد زیرا تعداد اسپرم در روزهای مختلف تفاوت دارد . با توجه به میانگین نمونه های اسپرم می توان نتیجه قطعی را بدست آورد.