RSS اخبار پزشکی

بیمار از ۳ روز قبل نباید آنتی‏بیوتیک مصرف کرده باشد در صورتی که بیمار آنتی‏بیوتیک مصرف می‏کند ۳ روز بعد از اتمام داروها باید جهت نمونه دادن مراجعه کند (در صورت درخواست پزشک معالج انجام کشت بلامانع است).