درکشور ما،اولین پنجشنبه ی اسفند ماه هرسال به عنوان روز مـلی ســــلامت مـــردان  تعیین گردیده است.
از سال 1385 براساس پیشنهاد شبکه 4 سیما و سپس طرح موضوع در دفتر سلامت خانواده و پذیرش آن و با توجه به اهمیت موضوع سلامت مردان اولین پنجشنبه اسفند ماه هر سال به عنوان روز سلامت مردان نام گذاری و مقرر گردید هر ساله در این روز با هدف حساس سازی جامعه آموزش و فرهنگ سازی درحد امکان مداخلات تشخیص و درمانی صورت گیرد.

که با توجه به اهمیت سلامت مردان وبرای ایجاد فرصت کافی جهت انجام فعالیت ها، برنامه های مربوطه در هفته ای به همین نام(هفته ی ملی سلامت مردان ایرانی =سما) برگزار می گرددوبرای هریک از روزهای هفته ی سلامت مردان،یک عنوان ویک شعار خاص درنظر گرفته می شود.

سلامت مردان موضوعی است که موجب استحکام و ارتقای سلامت نیروی کار جامعه و توسعه کشور را در پی خواهد داشت مردان نسبت به زنان در معرض فاکتور های خطر محیطی و شغلی بیشتری هستند و عادات غلطی مانند مصرف سیگار، الکل، اعتیادو استرس شغلی در آن ها بیشتر است.

بحران سلامت مردان در تمام دنیا به عنوان یک بحران خاموش سلامت تلقی شده و کشورهای مختلفی موضوع ارتقای سلامت مردان را به طور جدی در دستور کار خود قرار داده اند. ایران یکی از 4 کشوری است که بیش از یک دهه برنامه سلامت مردان را دنبال کرده است.

مردان، مرگ و میر بالاتر و طول عمر کوتاهتری نسبت به زنان به دلایل مشابه دارند و مشکلات و مواجهات و عوامل خطر اختصاصی متعددی نیز، سلامت آنان را تهدید می کند .

از طرف دیگر از خدمات بهداشتی درمانی کمتری بهره مند می گردند. در چنین شرایطی آگاهی، حمایت و عمل به عنوان اصلی ترین راهکارهای رفع بحران فوق می تواند جامعه مردان را نیز از حد اقل مواهب سلامت بهره مند سازد.

 

از سوی دیگر مردان کمتر به پزشک مراجعه نموده و مراجعه به مراکز درمانی را به دلایل مختلف از جمله موانع فرهنگی تا بروز مراحل پیشرفته و خطرناک بیماری به تأخیر می اندازند.
نام گذاری هفته اول اسفند ماه در کشور ما، با هدف تاکید بر سلامت مردان کشورمان و حساس سازی مردان جامعه ایرانی برای توجه بیشتر به جنبه های مختلف پیشگیری از مخاطرات سلامت بوده است.
طبق بررسی هایی که در سال 1382 انجام شده بار بیماری ها و آسیب در کشور در جنس  مذکر برای همه سنین بیشتر نشان می دهد که در واقع تعداد سال های از دست رفته به علت مرگ زود رس و همچنین سال های سپری شده توام با ناتوانی به ترتیب عواملی را به خود اختصاص داده است که شامل:
حوادث ترافیکی ، بلایا و حوادث غیر مترقبه ، بیماری های ایسکمیک  قلب (آنژین صدری و سکته قلبی)، سقوط از ارتفاع یا در سطح حوادث ناشی از تاثیر نیروهای مکانیکی بیجان و جاندار که متاسفانه مردان به سلامت خودشان توجه ندارند.

با توجه به اهمیت نقش مولد مردان "سلامت مردان در محیط کار" با تاکید بر آموزش پیشگیرانه در خصوص بیماری های آنان از قبیل سرطان های مردان،ترومای ناشی از حوادث،ناباروری مردان و… به عنولتن موضوع اصلی هفته مذکور انتخاب شده است تا سلامت جمعیت اکثر مردان شاغل کشور اعم از کارمندان،کارگران،صنوف و… در بخش صنعت،کشاورزی و خدمات در ارگان های دولتی و غیر دولتی را که ممکن است فرصت های کافی برای دسترسی به خدمات سلامت نداشته باشند،مدنظر قرار داده و مشارکت آنان را با همکاری همه جانبه دستگاه ها،سازمان ها و مراکز مختلف برای ارتقای سلامت جلب نماید.

همچنین مسئولیت مدیران بخش های مختلف را در خصوص لزوم ارتقای سلامت محیط کار گوشزد نماید تا سلامت کارکنان در وجهه همت خود قرار دهند.