راههای ارتباطی با آزمایشگاه دکتر علیجانی

آدرس : کرج ، محمدشهر، بلوار اصلی، نبش بلوار دشت بهشت، مجتمع پزشکی بوعلی سینا، آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر علیجانی

 

تلفن :

۰۲۶۳۶۲۰۳۶۲۰

۰۲۶۳۶۲۰۳۶۲۷

۰۲۶۳۶۲۰۸۵۶۴

۰۲۶۳۶۲۰۸۶۶۷

فکس :۰۲۶۳۶۲۰۹۱۶۷

ایمیل:dralijanipathlab@gmail.com

dralijanipathlab@yahoo.com

فیسبوک:facebook.com/dralijani

اینستاگرام:dr.alijanipathlab

تلگرام:Dralijanipathlab

لینکدین:Dr-alijani