تست ها
1. ​راهنمایی جهت برخی تست ها 
2. تست های غربالگری در زمان بارداری
3. نمونه قند 2 ساعته
4. تست غربالگری نوزادان و کودکان
5. جمع آوری نمونه ادرار تمیز در کودکان
6.آزمایش قند ناشتا
7.آزمایش تحمل گلوکز( GTT)
8.آزمایش چربی (تری گلیسیرید)
9.آزمایش کلسترول
10.زمایش اسید اوریک

11.آزمایش کراتینین

12.آزمایش کلسیم و فسفر
13.آزمایش ادرار ۲۴ ساعته
14.طریقه جمع ‏آوری نمونه
15.آزمایش خون مخفی در مدفوع (OB)
16.آزمایش مدفوع ۳ نوبته
17.نمونه کشت ادرار، مدفوع، زخم و …
18.نمونه اسپرم
19.نمونه‏ گیری قارچی